NAKİTCOİNS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Nakit Coins Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Bir tarafta; “Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi”ne ait “Nakit Coins” ile, Diğer tarafta; Siteye üye olan “Kullanıcı” arasında; Kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması anında, sitede sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.


2. Tanımlar

2a. Nakit Coins

Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi Hamit Bey Apt. No:47/A Beyoğlu – İstanbul adresli Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’ne ait ticari marka.
Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi de, Nakit Coins markası da bir döviz bürosu değildir.


2b. Kripto Para

Kriptografik / şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, kripto-para denir. Kripto-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar.
Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Dünyanın her yerine transfer edilebilirler ve her yerde aynı değeri taşırlar. Bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemezler, merkezi bir kontrol noktası yoktur, fiyatını bir kimse ya da kurum belirlemez. Fiyatı ya da değeri serbest piyasaya göre değişen dijital para birimidir.Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir.
Nakit Coins’in kendine ait kripto-para rezervi yoktur ve kendi hesabına kripto-para tutmaz.

2c. Kripto-para cüzdanı

Bu cüzdan, Kripto-para adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto-para adresler arasında transfer edilir. Kripto-para adresleri rasgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Açık adresler yaklaşık 33 harf ve sayı kullanılarak oluşturulan dizilerdir. Örneğin: 3WPsvypPkcs81Ftdkjhk8ddW7RDWKF75Yc

2d. Kullanıcı

Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2e. Site

www.nakitcoins.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

2f. Mobil Uygulama

Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin mobil uygulama platformlarına kullanıma sunduğu Nakitcoins.app adlı mobil uygulama.

3. Başlangıç

Söz konusu olan kullanım sözleşmesi, kullanıcının www.nakitcoins.com sitesine elektronik olarak online ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Site'ye üye olurken, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.
"Nakit Coins yatırım danışmanlığı hizmeti sunmamaktadır.

4. Amaç

İşbu kullanım sözleşmesi, Nakit Coins ve siteye üye olan kullanıcı arasında, site ve mobil cihaz uygulamasında sunulan hizmetlerin kullanımında, karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Nakit Coins’e ait www.nakitcoins.com internet sitesi bir alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar, kripto para alış ve satışı yaparlar. Site, bu alış satışa aracılık eder. Bu sebeple sitede oluşan fiyatları Nakit Coins belirlemez, kripto para pazarındaki alıcı ve satıcılar belirlemiş olur. Fiyatlar arz-talep ilişkisine göre belirlenir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5a. Fikri ve Sınai haklar

Nakit Coins hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, markaların, modellerinin, logoların, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen Nakit Coins’e aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca Nakit Coins, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetini haizdir.

5b. Üyelik

Kullanıcılar sitede veya mobil uygulamada hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar. Siteye veya mobil uygulamaya üye olan kullanıcı, günlük 750,00-TL. (yediyüzellitürklirası) ve üzerinde Türk Lirası işlemleri için (hem yatırma hem çekme işlemleri için) kimlik (T.C. kimlik no'ya sahip T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik kartı, T.C.Ehliyet) ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Nakit Coins kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından Nakit Coins ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Nakit Coins sorumlu değildir.

"Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Nakit Coins, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmamayı taahhüt eder.

"İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, kişisel verilerin işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Nakit Coins’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Nakit Coins’e bildirilmemesi nedeniyle Nakit Coins’in sorumluluğuna gidilemez. Bu değişikliklerin bildirilmediğinin tespiti halinde Nakit Coins, işlemleri askıya alma vs. gibi her nevi tedbiri uygulama keyfiyetini haizdir. Bu nedenle Nakit Coins’e her hangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.

5c. Üyelik Bilgilerinin Gizliliği ve Site ile Uygulamanın Kullanımı

Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından, kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin, yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Nakit Coins servislerinin kullanılması halinde doğabilecek zararlardan Nakit Coins hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Nakit Coins’ten hiç bir ad altında talepte bulunmayacağını, gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

",Sitenin veya mobil uygulamanın kullanımı sırasında, kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Nakit Coins yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

5d. Hesabı devir yasağı

Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda Nakit Coins kullanıcının hesabını, önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahipti

",Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez. ve kullanıcının varsa kripto-para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya iade edilir.

5e. Şüpheli veya Kanunsuz İşlem Yasağı

Kullanıcı, siteyi ve mobil uygulamayı, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Kullanıcı, site ve mobil uygulamayı hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla kullanmayacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar site ve mobil uygulama üzerinden, yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların site ve mobil uygulama üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Nakit Coins’ün hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

",Nakit Coins, kullanıcılar tarafında yürütülen işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Nakit Coins, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Nakit Coins, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

"Her halükarda kullanıcıların şüpheli ya da hukuka aykırı işlem girişiminde bulundukları ya da gerçekleştirdikleri fark edildiği takdirde, Nakit Coins, kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak kapatmak haklarını haizdir. Buna ek olarak Nakit Coins bu durumlarda her türlü hukuki yola başvurma, ilgili kolluk kuvvetlerine bildirme ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma hakkına sahiptir.

"Nakit Coins tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, Nakit Coins’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

5f. BankaTransferi

Para yatırma işlemlerinin, kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

",Yine kullanıcının, ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi sorumludur. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, Nakit Coins’ün söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.

5g. Transfer Süreleri

Para yatırma ve çekme işlemleri sürelerinde beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda Nakit Coins doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

5h. İade İşlemi

Nakit Coins reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkında sahiptir.

5i. Para Yatırma – Çekme Kuralları

Nakit Coins para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Nakit Coins sorumlu olmayacaktır.

5j. Teknik Destek

Nakit Coins destek hizmetlerini yalnızca ……… e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. Nakit Coins bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılara, kripto-para göndermeleri için bir kripto-para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Nakit Coins’ten destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Nakit Coins sorumlu değildir. Nakit Coins adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler ya da mobil uygulamalar nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Nakit Coins sorumlu tutulamaz.

5k. Güvenlik Tavsiyeleri

Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Tavsiye edilen güvenlik önlemleri: Güçlü bir şifre kullanılması, kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması, sitede ve mobil uygulamada kullanılan şifrenin yalnızca site ve mobil uygulamaya özgü olması, (başka hiçbir yerde kullanılmda olmaması), siteye her zaman “https” yoluyla bağlantı kurulması ve siteye girişlerde “https://www.nakitcoins.com” ya da "https://nakitcoins.com", adreslerinin kontrol edilmesidir. Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcı nezdinde doğmuş ya da doğacak olan zararlarından Nakit Coins hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

5m.

Aracı pozisyonunda olan Nakit Coins, arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı sorumlu değildir. Bu sebeplerle doğacak zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. Site kullanıcılarının iş emirlerinin, havale/eft taleplerinin yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak her türlü zarardan Nakit Coins sorumlu tutulamaz.

"Nakit Coins benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Hiç bir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir.Kullanıcı tarafından Nakit Coins haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan Nakit Coins hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Hiç bir şirketle ortak çalışmayan Nakit Coins, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak piyasa ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

5n. Kripto-para Yatırımı ve Riskleri

Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto-para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Nakit Coins’i sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcıların siteyi ya da mobil uygulamayı kullanmasından doğabilecek zarar ve kayıplardan; yine fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda Nakit Coins’ten hiçbir hak talep edemezler.

",Nakit Coins’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi nedeniyle Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden sorumlu tutulamazlar.

5ö. Kripto-paranın Tedavülü

Nakit Coins üzerinden satın alınan kripto-paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının teknik veya fiili olarak takibi mümkün değildir. Kripto-paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, Nakit Coins sorumlu tutulamaz.

5p. Vergi

Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden, ullanıcılar bizzat sorumludur. Nakit Coins, kllanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.

5r. Özen Borcu

Nakit Coins, Kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azamı özeni göstermekle yükümlüdür. Çift aşamalı sms?

"Kullanıcılara ait kripto-paralar, herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Ancak Nakit Coins’in tüm bu çabalarına rağmen yine de oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olaylarından dolayı Nakit Coins sorumlu tutulamaz. 5k maddede belirtildiği üzere siteye veya mobil uygulamaya üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, üyelik sırasında kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Nakit Coins’ten hiç bir ad altında talepte bulunmayacağını, gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Site, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden gerçek kişilere hizmet verir.

5s. Rüşt Mecburiyeti

Kullanıcıların, 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Nakit Coins, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği takdirde, kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. Nakit Coins, kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana dayanır ve buna göre davranır.

5t. Mükerrer Hesapların Akıbeti

Her kullanıcı, sadece bir kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı site ya da mobil uygulamayı, sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacı ile kullanabilir. Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla kullanıcı hesabı bulunması durumunda Nakit Coins, aynı kullanıcının fazla hesaplarını önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma, sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının kripto-para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto-para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya iade edilir.

5u. Hatalı ve/veya Gerçekçi Olmayan İşlem

Nakit Coins, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir. İade edilmemesi halinde Nakit Coins her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı Nakit Coins sorumlu tutulamaz ve Nakit Coins’ten talepte bulunulamaz.

5v. Menfi / Müspet Zarardan Sorumsuz Olma

Nakit Coins, internet sitesinde veya mobil uygulamasında oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir (menfi veya müsbet) zarardan Nakit Coins sorumlu değildir. Kullanıcılar hesaplarında bekleyen paralar ile ilgili olarak faiz veya buna benzer gelir hakkı talep edemez.

5y. İletişimde İstismar Hali

Kullanıcıların Nakit Coins ile sözlü ve yazılı iletişiminde, genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler, saygısızlık ve hakaret gibi hukuka aykırılıklar, ya da tehdit gibi suç niteliği taşıyan fiiller ortaya çıktığı takdirde, Nakit Coins bu kullanıcıya ait hesabı geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarını haizdir. Buna ek olarak Nakit Coins, ilgili iletişime ait kayıtlar ile hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

"Nakit Coins tarafından bu maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle, Nakit Coins’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

6. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

6a. Mevzuat

Kullanıcı, kripto-paralar ile ilgili BDDK, SPK, TCMB gibi devlet kuruluşları tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş olduğunu beyan eder.

6b. Yasaklılık Hali

Kullanıcı tarafından sitenin veya mobil uygulamanın hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda, kullanıcı işbu sözleşmenin (5.1.6.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Kullanıcı bu hususu gayrı kabili rücu olarak kabul eder. Nakit Coins tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. hususlarına ek olarak Nakit Coins, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkını haizdir.

6c. Ticari İtibar

İşbu sözleşmenin uygulanması nedeniyle kullanıcı, Nakit Coins adı ve/veya logosunu kullanarak Nakit Coins markasını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, Nakit Coins, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarını haizdir. Aynı şekilde Nakit Coins’in tazminat talep hakkı saklıdır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması çerçevesinde tüm itiraz ve talep haklarından peşinen ve gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Ücretlendirme

7a. Komisyon ve İşlem Ücretleri

Nakit Coins, her alış ve satış işleminde, kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde de kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Nakit Coins, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede ve mobil uygulamada ilan edilecektir.

"Kripto-para transferleri iade edilemez, dolayısıyla Nakit Coins tarafından alınan komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir. Kullanıcıların, bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Nakit Coins’ten komisyon veya işlem ücreti iadesi talebinde bulunamayacağını gayri kabili rücu olarak kabul eder.

7a. Komisyon ve İşlem Ücretlerinin İlanı

Nakit Coins, sunduğu hizmetlerle ilgili ücretleri sitenin '……’ bölümünde ve mobil uygulamanın …….. bölümünde ilan edecektir. Ücretler, bu bölümlerde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

8. Gizlilik Politikası

8a. Mevzuat

İş bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, Nakit Coins ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacak ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

8b. Kimlik Bilgileri

Nakit Coins, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevirim içi ortamda alınıp çevirim dışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

8c. Kişisel verilerin işlenmesine dair politika

Nakit Coins sitesi ya da mobil uygulaması aracılığı ile hesap kaydı yapıldığında kullanıcı, kimlik doğrulama amacıyla talep edilen kişisel bilgileri paylaşmayı kabul etmiş olur. Bu bilgi, özellikle Kara Para Aklama, terörizmin finansmanın önlenmesi, sahtecilik ve Nakit Coins platformundaki diğer mali suçların tespiti ve önlenmesi için kullanılmaktadır. Bu bilgileri sağlamanın yanı sıra kullanıcı, veri saklamaya yönelik küresel endüstri standartlarına uyumu kolaylaştırmak için, kullanıcı hesabının kullanım süresi ve hesabın kapanmasından sonraki 5 yıl boyunca söz konusu bilgilerin kaydının Nakit Coins tarafından tutulmasına izin vermiş olur. Ayrıca, kullanıcının kimliğini doğrulamak için veya dolandırıcılık gibi mali suçlara karşı kullanıcıyı ve/veya Nakit Coins’i korumak için gerekli görülen doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla soruşturma yapma konusunda kullanıcı Nakit Coins’e yetki verdiğini kabul ve beyan eder.

"Nakit Coins, kullanıcıların IP adreslerini, siteye veya mobil uygulamaya erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Nakit Coins’e açık rıza verdiğini kabul eder. Nakit Coins, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

"Nakit Coins, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. kişi kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Nakit Coins, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

"Nakit Coins, site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. kişilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir. Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. kişilerin sitesine yönlendirebilir. Nakit Coins, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

8d. Gizlilik Beyanı

Nakit Coins, kendisine verilen gizli bilgileri gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

8e. İstisnalar

Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Nakit Coins, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

"1.Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

"2.Nakit Coins’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

"3.Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

"4.Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

"Bundan dolayı doğacak zararlardan Nakit Coins sorumlu tutulamaz.

8f. Sorumsuzluk Beyanı

Site ya da mobil uygulama üzerinde sunulan her tür içerik 3. kişilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Nakit Coins tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Nakit Coins hiçbir sorumluluk üstlenmez.

"Nakit Coins, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Nakit Coins, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. nakit coins tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma / şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Sitenin veya mobil uygulamanın kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site veya mobil uygulama ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

10. Sözleşme Değişiklikleri

Nakit Coins işbu sözleşmede yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Nakit Coins tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11. Yürürlük ve Kabul

Kullanıcı “Kabul Ediyorum” seçeneğini elektronik olarak seçerek veya Nakit Coins’e ait internet sitesinin ve/veya mobil uygulamanın herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım Sözleşmesi Nakit Coins tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

"Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların siteyi, mobil uygulamayı ve site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan Nakit Coins sorumlu tutulamaz."